Parametry tratí

Během několika slunečných dní jsme proběhli všechny tratě, abychom se ujistili, že opravdu nevedou ostružinami, a že by se vám tak mohly líbit. A tak vám zde nyní přinášíme nejen délky tratí, ale i důležité informace jak to bude probíhat.

Tento článek popisuje parametry a systém tratí. Další důležité informace, které budete před závodem potřebovat vědět budou zveřejněny v pokynech, které budou vydány nejpozději týden před závodem.

Etapa 1: Přírodní park Říčky (sobota 3.11.)

Kategorie Délka Převýšení Kontrol Občerstvovačky Systém závodu (viz. níže)
HH 25,9 km 1 110 m 25 (14 volně) 12,5 km + 20,0 km volné pořadí a trať
HD 22,4 km 970 m 21 (10 volně) 9,4 km + 16,8 km volné pořadí a trať
DD 19,3 km 900 m 17 (10 volně) 9,2 km + 14,0 km volné pořadí a trať
HH40 20,2 km 990 m 18 (10 volně) 9,3 km + 14,5 km volné pořadí a trať
HD40 18,5 km 830 m 16 (9 volně) 7,5 km + 12,7 km volné pořadí a trať
DD40 16,8 km 770 m 15 (8 volně) 6,6 km + 11,3 km volné pořadí a trať
P15 15,7 km 810 m 15 (7 volně) 5,5 km + 10,3 km volné pořadí a trať
P10 10,6 km 470 m 9 (3 volně) 5,2 km trať s VP na začátku

Terén: Středně kopcovatý místy až velmi kopcovatý terén, členitý reliéf umožňující volby postupu. Převážně dubové a bukové barevné lesy, čisté a lehce průběžné. Různě hustá síť cest. Doporučená obuv: INOV8.

Systém závodu:
Volné pořadí a trať (všichni kromě P10): Všechny týmy celé kategorie odstartují hromadně a obdrží mapu se zakreslenými kontrolami a startem. Následně jsou povinni navštívít všechny kontroly co mají na mapě (jejich počet je v tabulce výše v závorce) a doběhnout zpět na start. Zde orazí kontrolu a odeberou si novou mapu z krabice dle své kategorie, na které mají již klasickou trať s pevným pořadím kontrol. Je povinné nejprve oběhnout všechny kontroly první části s volným pořadím a až pak je možné odebrat si mapu druhé části. Tým, který si odebere mapu aniž by měl v čipu všechny kontroly první části bude diskvalifikován.
Trať s VP na začátku (pouze P10): Všechny týmy celé kategorie odstartují hromadně a obdrží mapu s kontrolami označenými 1a, 1b, 1c a následně 2,3,4, ... atd. Je povinné nejprve navštívit kontroly 1a, 1b a 1c, a to v libovolném pořadí. Následně je nutné navštívit kontroly 2 až 9 v pořadí daném pořadovým číslem kontroly. Závodníci se po navštívení kontrol 1a, 1b a 1c nevrací na start, ale pokračují rovnou na kontrolu č. 2.

Vzdálenost na start: 3,5km (!) od shromaždiště, bude značeno. Převýšení na cestě na start je pouze 30m, ale i tak si prosím nechejte dostatečnou časovou rezervu, abyste na start přišli včas!!

Občerstvovačky: Všechny kategorie mají 2 občerstvovačky vyjma kategorie P10, která má jednu. Na každé občerstvovačce bude k dispozici voda, iontový nápoj od společnosti ESTIM, čokoláda, sušenky Disko, banány, pomaranče a sůl. Občerstvovačky jsou vždy na kontrole, nejsou vyznačeny na mapě, ale jsou uvedeny v popisech kontrol.

Etapa 2: Moravský kras (neděle 4.11.)

Kategorie Délka Převýšení Kontrol Občerstvovačky Systém závodu (viz. níže)
HH 26,0 km 1 120 m 18 11,0 km + 19,0 km handicap, normální trať
HD 23,0 km 1 030 m 16 9,5 km + 16,0 km handicap, normální trať
DD 19,7 km 780 m 13 7,0 km + 13,5 km handicap, normální trať
HH40 22,5 km 890 m 15 7,0 km + 15,5 km handicap, normální trať
HD40 18,0 km 640 m 12 4,0 km + 11,0 km handicap, normální trať
DD40 16,3 km 510 m 10 3,7 km + 10,0 km handicap, normální trať
P15 15,2 km 570 m 9 9,0 km handicap, normální trať
P10 10,9 km 430 m 9 6,0 km handicap, normální trať

Terén: Středně kopcovatý místy až velmi kopcovatý a terénně členitý umožňující volby postupu. Dubové a bukové barevné lesy nebo lesy jehličnaté, čisté a lehce průběžné. Vápencové skalky, negativní tvary a pozůstatky po těžbě. Doporučená obuv: INOV8.

Systém závodu: Závodníci startují dle ztráty z první etapy, o celkovém pořadí rozhoduje pořadí v cíli. Závodníci, kteří na vítěze ztrácí více než 45 minut startují hromadně a o celkovém pořadí rozhoduje součet časů z obou etap. Na trati se nenachází žádně kontroly s volným pořadím, pořadí kontrol je pevně dáno od startu až do cíle.

Vzdálenost na start: 600m od shromaždiště, bude značeno.

Občerstvovačky: Všechny kategorie mají 2 občerstvovačky vyjma kategorií P10 a P15, které mají jednu. Na každé občerstvovačce bude k dispozici voda, iontový nápoj od společnosti ESTIM, čokoláda, sušenky Disko, banány, pomaranče a sůl. Občerstvovačky jsou vždy na kontrole, nejsou vyznačeny na mapě, ale jsou uvedeny v popisech kontrol.

MČR na Facebooku
 

OB Reklama
MČR družstev 2012
Klubový svátek letos v Moravském krasu!
Obmapy Adamna
Zjednodušte si práci oblastního kartografa a ulehčete práci také všem oddílům v oblasti
Mapování
Nechte si vytvořit přesnou a čitelnou mapu.