Rozpis MČR v horském OB 2012

Logo závodu Rozpis závodu shrnuje veškeré informace, které potřebujete vědět předtím, než se přihlásíte. V předposledním týdnu před závodem Vám pak dodáme pokyny, ve kterých naleznete veškeré podrobné informace k průběhu závodu.

Tisková verze rozpisu v PDF (223kB)

Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu
Pořádající subjekt: Adam Chromý se skupinou nadšených HROBařů :-)
Datum: 3. - 4. 11. 2012
Typ závodu: Dvouetapový vytrvalostní závod dvojic. V sobotní etapě se startuje hromadně, trať má pevné pořadí kontrol s výjimkou několika kontrol na začátku, které lze absolvovat v libovolném pořadí. V neděli je celý závod s pevným pořadím kontrol, startuje se se ztrátou dle výsledků ze sebotní etapy. O celkovém umístění rozhoduje pořadí v cíli.
Centrum závodu: ZŠ Březina, GPS 49°16'55.957"N, 16°45'2.388"E (ukázat na mapě)
Terén: Drahanská vrchovina, tj. kopcovitý i rovinatý, čistý i zarostlejší, listnatý i jehličnatý, prostě různorodý :-)
Závod se neodehrává ve stejném terénu jako MČR štafet a družtev v orientačním běhu, takže se nebojte, že budete dvakrát na stejném místě.
Kategorie: Mistrovské kategorie:
HH – dva chlapi, délka okolo 25 km každý den
DD – dvě ženy, délka okolo 18km každý den
HD – páry (muž a žena), délka okolo 22km každý den
HH40 – dva chlapi nad 40 let, délka okolo 22 km každý den
DD40 – dvě ženy nad 40 let, délka okolo 16km každý den
HD40 – páry nad 40 let (muž a žena), délka okolo 18km každý den

Rekreační kategorie:
P15 – dvojice bez omezení, jen tak pro radost, délka cca 15km každý den
P10 – dvojice bez omezení, jen tak pro radost, délka cca 10km každý den
Podmínky účasti: V mistrovských kategoriích smí startovat jen členové ČAR. Do ČAR je možná bezplatně vstoupit při prezentaci. Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby 18 let a starší. Účastníci mladší než 15 let navíc pouze s písemným povolením jejich zákonného zástupce.

Start v rekreačních kategoriích (P10 a P15) není omezen.

Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Tuto skutečnost jsou všichni zúčastnění povinni potvrdit při prezentaci svým podpisem na příslušném prohlášení. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla ČAR.
Přihlášky: Nejpozději do 24.10. 23:59 prostřednictvím formuláře na stránkách závodu. Pozor, do tohoto termínu je nutné i zadat příkaz k úhradě (viz. níže). Již přihlášená dvojice může do této doby svoji přihlášku libovolně měnit. Po tomto termínu budou přihlášky přijímány pouze emailem na chra@adamna.net, ve velmi omezeném množství a za zvýšené startovné.
Forma úhrady: 1) převodem na účet 35-2071080297/0100, variabilní symbol vám bude vygenerován systémem. Platíte-li převodem za více týmů, oznamte nám to emailem na chra@adamna.net a jako variabilní symbol uveďte jeden z vygenerovaných.
2) osobním složením do rukou Adama Chromého nebo Járy Zimmermanna.

Příkaz k úhradě je nutné zadat také nejpozději do 24.10. 23:59. Nemusí být peníze fyzicky na našem účtu, stačí mít do této doby zadaný příkaz k úhradě.
Startovné: do 24.10. 23:59      450Kč / dvojice
později                  650Kč / dvojice    (pozor, již nemusí být místo!)
Označování průchodu kontrolou: SportIdent, elektronický čip je nepřenosný a musí jej mít každý závodník, kontrolu musí orazit oba z dvojice, každý na svůj čip. Oba členové týmu jsou povinni označit průchod kontrolou v intervalu do 30 vteřin. Čip lze zapůjčit za 30Kč / osoba.
Mapa: upravená turistická mapa bez místních názvů a turistických značek,
1:50 000, v mapníku.
Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování na zemi ze soboty na neděli i z pátku na sobotu v centru závodu nebo okolních obcích. Kvalita služeb a cena jednotlivých ubytování se liší, ti co se přihlásí nejdříve mají největší možnost výběru ubytování. Více informací naleznete na stránkách závodu.
Prezentace: v sobotu 3.11. od 8:00 do 9:30.
Start: sobota 3.11.2012 – od 10:00 po vlnách dle kategorií
neděle 4.11.2012 – od 8:30 handicapově dle ztráty ze soboty
Časový limit: Po oba dva dny 7 hodin pro všechny kategorie.
Pravidla: Závodí se podle pravidel ČAR
Další informace: 1) na webu závodu http://hrob2012.adamna.net
2) Adam Chromý, chra@adamna.net, 776 627 692

Prostor závodu:

Rozpis byl schválen Prezídiem ČAR v září 2012.

MČR na Facebooku
 

OB Reklama
MČR družstev 2012
Klubový svátek letos v Moravském krasu!
Obmapy Adamna
Zjednodušte si práci oblastního kartografa a ulehčete práci také všem oddílům v oblasti
Mapování
Nechte si vytvořit přesnou a čitelnou mapu.