Rozhovor se stavitelem tratí

Ačkoliv se vám to bude zdát neuvěřitelné, stavitelem letošních HROBařských tratí je sám Jára Zimmermann. Rozhovoru s takovou osobností jsem se nejprve obával, pak však ze mne všechem ostych opadl a já zjistil, že Jára je obyčejný kluk, jehož jediným cílem je, aby se vám u nás líbilo.

Járo, jako stavitele tratí letošního HROBu, mě nejvíce zajímá, jaké na závodníky čekají hory či kopce? Přece jen horský orienťák na Drahanské vysočině. Nebude to na "drsné Hrobaře" příliš mírné? Přece jen Jizerské hory, Jeseníky jsou jiná liga...

Máš pravdu, hory zde opravdu nejsou, ale kopce se tu najdou pořádné. Jejich relativní převýšení je sice menší, ale za to je jich tu o poznání více, což dělá terén velmi atraktivní pro volby postupů.

Má tento terén nějaká výrazná specifika?

Sobotní závod se odehraje v Přírodním parku Říčky, pro který jsou charakterické souvislé porosty bukového a dubobukového lesa, velmi členitý reliéf a ruzně hustá síť cest. V neděli se můžete těšit na pestřejší terén. Navštívíte totiž CHKO Moravský kras, pro který jsou typické vápencové skalky, negativní tvary a pozůstatky po těžbě. Dále se podíváte do Adamovské Vrchoviny, kde se náchází velké množství lesních studánek. Stejně jako v sobotu vám bude v cestě stát členitý reliéf.

Ještě jsme osobně nikdy HROBy nešel. Jaká je mapa? Nějak se liší od normální orienťácké? A měřítko má 1:15 nebo ještě větší? A jak ta mapa vznikala?

Pro závod bude použita speciálně upravená turistická mapa v měřítku 1 : 30 000 s ekvidistancí 10 metrů od našeho partnera Mapy.cz, kterému bych tímto rád poděkoval za její poskytnutí.

Úprava spočívá ve vynechání veškerého popisu, turistického značení a aktualizaci topografického obsahu. Princip vzniku mapy je poměrně jednoduchý. Nejdříve byla provedena aktualizace "od stolu" podle map pro orientační běh a MTBO, které téměř bezezbytku pokrývají celý prostor závodu. Následně byla provedena aktualizace přímo v lese, díky které dostala mapa finální podobu.

Zvláštností oproti ostatním mapám pro HROB bude zachycení rozsáhlejších oblastí nepříjemného podrostu (maliní, ostružiní, neprůchodné hustníky) pomocí zelených šrafů, aby se jim mohli závodníci pohodlně vyhnout.

Čekají na závodníky nějaké záludnosti? Nebo to budou klasické etapy, jaké znají?

V sobotu se začne klasicky hromadným startem do volného pořadí kontrol a následovat bude klasická trať. Jedinou změnou je, že se po volném pořadí kontrol závodníci vrátí zpět do místa startu, kde dostanou mapu se zbytkem trati. Na startu bude také první občerstvovačka.

V něděli se bude startovat handicapově podle ztráty ze sobotního závodu.

Už jsi stavěl nějaké oblastní žebříčky, štafety... liší se nějak stavba HROBů?

Princip je pořád stejný. U HROBu je důležité brát ohled na méně podrobnou mapu a tudíž stavět kontroly tak, aby je byli závodníci schopni najít.

Taky by mě zajímalo, co obutí? Vedou přes kras nějaké dlouhé asfaltky, po kterých půjdou ideální postupy? Nebo budou závodníci stále v lese či maximálně poběží po lesních cestách? Jeslti bys doporučil hřeby nebo normální tenisky?

Postupy po asfaltkách nečekejte! Za ideální obutí osobně považuji bezhřebové Inov8, které si navíc můžete zakoupit se slevou na shromaždišti od našeho partnera Sanasport. Ale použití obuvy s hřeby rozhodně nebude chybou.

Co kontroly? Když budou zářit z dálky, tak je možné, že si ji nějaký civilista vezme "na památku", zase když budou příliš schované, tak ve vělkém měřítku budou hůře dohledatelné. Jak to máš naplánováno?

Kontroly budou umístěny tak, aby se dali podle mapy a popisů bez problémů najít. Schované rozhodně nebudou.

Kolik čeká na závodníky kontrol v lese?

Po oba dny bude v lese kolem 40 kontrol. Přesný počet kontrol vaší kategorie zjistíte v parametrech tratí.

MČR na Facebooku
 

OB Reklama
MČR družstev 2012
Klubový svátek letos v Moravském krasu!
Obmapy Adamna
Zjednodušte si práci oblastního kartografa a ulehčete práci také všem oddílům v oblasti
Mapování
Nechte si vytvořit přesnou a čitelnou mapu.